Firmalar - Birleştirme sistemleri, yüzeyde monte edilenler için (elektronik) - Turkiye