DUO ÇEVRE ARITMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

DUO ÇEVRE ARITMA SİSTEMLERİ

Contact - DUO ÇEVRE ARITMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Yenişehir Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:26/1
Toprak Mensupları Sitesi A Blok D:18
34299 / Pendik /

Turkiye

Legal information - DUO ÇEVRE ARITMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Tanıtım DUO ÇEVRE ARITMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

DUO Çevre ailesi hizmetlerini Çevre Yönetim Sistemi bütünlüğü içerisinde Çevre Danışmanlığı ile Atıksu ve İçme Suyu Arıtma Tesisi projelendirme, kurulum, devreye alma ve işletilmesi konularında faaliyetlerini başarı ile sürdürmektedirler.

DUO Çevre olarak, varlıkların varoluş sebebi olan “insan”ın hayat döngüsü içerisinde doğasına uygun standart koşullarda varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için çevresel faktörlerin düzenlenmesi adına üzerimize düşen mühendislik hizmetlerini özveri ile yerine getirmekteyiz.

Üretim tesislerinin endüstriyel tasarımı yapılırken çevre mevzuatı kapsamındaki sorumlulukları da kapsayacak şekilde kirlilik önleme, azaltma, atık geri kazanımı-geri dönüşümü, enerji dönüşümü ve bertaraf tekniklerinin de kurulum aşamasında projeye entegre edilmesi gerekmektedir. DUO Çevre, çevre yönetim sistemlerini bir bütün olarak ele almakta, 2872 sayılı Çevre Kanunu Mevzuatı kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi için tesislerine bu yönde danışmanlık yapmaktadır.

Sıfır Atık Projesi kapsamında yalnızca evsel atıkların değil endüstriyel atıkların da minimize edilmesi için sanayicinin ve sanayi çalışanlarının bilinçlendirilmesi her konuda olduğu gibi çevre konusunda da eğitimin önemini ortaya koymaktadır.

Günlük yaşantımızda henüz tam olarak hissedilemiyor olsa da içme ve kullanma sularımızın kısıtlı olduğu ve yakın gelecekte su temininde büyük sıkıntılar yaşayacağımız aşikardır. Bu bağlamda atıksu oluşumunun en aza indirgenmesi, oluşan atıksuların ise en ekonomik ve aynı zamanda da en verimli yöntemle arıtılmak sureti ile alıcı ortama geri verilmesi doğal kaynakların kirletilmemesi adına büyük önem arz etmektedir.

Location -  DUO ÇEVRE ARITMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Yöneticiler DUO ÇEVRE ARITMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Yönetici listesini indir

Other Companies recomended by Kompass:

Looking for new B2B Leads ?

Purchase a Company list with the executives and contact details

Faaliyetler  DUO ÇEVRE ARITMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Üretici Distribütör Hizmet sağlayıcı

Secondary activities within the Kompass classification