Ms Madencilik - Mahmut Şahiner

Contact - Ms Madencilik - Mahmut Şahiner

Emirler Köyü,
Yıldızeli
58500 / Sivas /

Turkiye

Legal information - Ms Madencilik - Mahmut Şahiner

Tanıtım Ms Madencilik - Mahmut Şahiner

Vermikülit genellikle mika mineralleri ve kloritin alterasyonu sonucu oluşan 2:1 tabakalı  fıllosilikal mineralidir. Doğada; makroskopik, toprak, otojenik ve  metamorfik olmak üzere dört çeşit oluşumu gözlenmiştir. Bu çalışmanın konusunu makroskopik vermikülit oluşturmaktadır. Makroskopik vermikülit trioktahedraldir ve yapısındaki izomorfik iyon değişiminin neden olduğu  pozitif yük noksanlığı, tabaka arası yükler ile (genellikle Mg)  dengelenir. Tabaka arası yük tipi ve yapısındaki suyun uzaklaşması  x-ışınları dıfraktometresinde pik boylarının 14.4-9.0 Â arasında 
değişmesine neden olur Tabaka arası yükü, su, gliyserol ve etilen glikol ile kolayca çözülür ve değiştirilir. Kimyası aynı olan bir vermikülit 3 boyutlu düzenliden neredeyse düzensize kadar değişen yapısal özelliklere sahip olabilir Makroskopik vermıkülitler. genellikle asidik  dayk ve sillerce kesilen ultramafık kayalardaki mafık ve ultramafık  minerallerin başkalaşması ile oluşur. Vermikülit oluşumunun hidrotermal mi yoksa süperjin solüsyonlar etkisine mi bağlı olduğu hala tartışılmaktadır. Doğal haldeki vermikülitin endüstriyel kullanımının sınırlı olmasına karşılık işlenmiş vermikülit özellikle ısıl ve yalıtım amaçlı olarak yaygın kullanım alanına sahiptir. Türkiye'de makroskopik vermikülit oluşumu için gerekli koşullar özellikle ofıyolit kuşaklarındabüyük çapta gelişmiştir. Bu kuşaklarda detaylı çalışmalar yapılarak bu önemli hammaddenin ülke ekonomisine katkıları araştırılmaktadır.

Location -  Ms Madencilik - Mahmut Şahiner

Genel bilgi  Ms Madencilik - Mahmut Şahiner

Yöneticiler Ms Madencilik - Mahmut Şahiner

Yönetici listesini indir

Other Companies recomended by Kompass:

Looking for new B2B Leads ?

Purchase a Company list with the executives and contact details

Faaliyetler  Ms Madencilik - Mahmut Şahiner

Üretici Distribütör Hizmet sağlayıcı

Main activities within the Kompass classification