TKN FİLTRE MAKİNA PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İçme suyu ve Atık Su arıtma Tesislerinde kullanılan filtre nozulu ve biyolojik dolgu malzemesi üretimi yapmaktadır.

TKN Filtre Nozul - Biomedia Carrier

Contact - TKN FİLTRE MAKİNA PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

OSB 75. Yıl Bulvarı Demirciler Sitesi G Blok No:21 Nilüfer
BURSA
16140 / Bursa /

Turkiye

Son eklenen ürünler

Biomedia - MBBR - Moving Bed Biofilm Reactor

Biomedia - MBBR - Moving Bed Biofilm Reactor

Biomedia - MBBR - Moving Bed Biofilm Reactor - Biyolojik Dolgu Mlazemesi

Biomedia - MBBR - Moving Bed Biofilm Reactor - Biyolojik Dolgu Mlazemesi

Filtre Nozulu

Filtre Nozulu

Legal information - TKN FİLTRE MAKİNA PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Bir seçenek olarak mevcut bilgiBir seçenek olarak mevcut bilgi
Nature Bir seçenek olarak mevcut bilgi
Kuruluş yılı
Faaliyetler
Şirket sermayesi
Vergi numarası Bir seçenek olarak mevcut bilgi
No employees (address) Bir seçenek olarak mevcut bilgi
Çalışan yok Bir seçenek olarak mevcut bilgi
Kompass ID? TR047452

Tanıtım TKN FİLTRE MAKİNA PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TKN Filtre Nozul ürün paletinde, çelik (kum/antrasit/aktif karbon/iyon değiştirici reçine sistemleri için) yosun (gravel) filtre iç ekipman ya da beton (hızlı kum filtreleri için) tüm filtre ve drenaj sistemlerinde iyileştirme, içme suyu filtreleme, endüstriyel arıtma, demineralize su prosesislerinde, ayrıca nehir deniz, yeraltı su kaynaklarından su çekme filtrelerinde, yüzme havuzu filtrelerinde, tarımsal sulama filtrelerinde ve benzeri tüm proseslerde kullanılabilecek, her türlü ihtiyaca cevap veren yüzlerce tip nozul yer almaktadır. Filtre nozulları ve drenaj sistemleri kullanım amacına uygun olarak PP, PP GV 30 S, PVDF, ABS, PVC,PPO ve AISI 304 - 316L paslanmaz çelik gibi malzemelerden üretilmektedir.
 • Belirli toleranslarla eşit yarık aralıkları (0,2 ila 5 mm arasında), ileri üretim teknolojisi sonucu elde edilen pürüzsüz yüzeyleri ve patentli özel yapıları sayesinde çok yönlü avantajlar sağlanmaktadır:
 • • Sıvıların filtre içinde homojen dağılımı (kanallaşmanın engellenmesi)
 • • Minimum basınç kaybı
 • • Maksimum filtrasyon hızı
 • • Geri yıkama verimlerinin optimizasyonu
 • • Filtre geri yıkamalarında filtre malzemesi kaçağının önlenmesi
 • • Yüksek fiziksel/kimya dayanıklılık sayesinde minimum bakım/yenileme maliyetleri
Gıda Kalitesinde Nozullar:
TKN Filtre nozulları; asit, kostik, amonyak, formaldehit, ozon, v.b. içeren sıvılarda ve yukarıda belirtilen malzemelere bağlı olarak sıcak sularda max. 135 °C sıcaklığa kadar başarıyla kullanılmaktadır.
TKN filtre nozullarının “Gıda Kalitesi”nde olduğu sertifikalarla belgelendirilmiştir.
TKN filtre nozulları DIN EN ISO 9001:2008 BS OHSAS 18001-2007 Kalite Sertifikası’na sahiptir.
Açık Kum Filtreler:
Atmosfere açık kum filtrelerinde beton plakanın üzerine yerleştirilen filtre nozul sistemleri.
Nozul tipi, yarık aralıkları, nozulun hammaddesi, plaka kalınlığına bağlı olarak nozul boyun uzunluğunun hesaplanması ve birim alana yerleştirilmesi gereken nozul sayısının doğru belirlenmesi, filtre verimliliğini maksimuma çıkarmak için dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan bazılarıdır. Yanlış seçilen nozullarda yarıkların tıkanması durumunda filtrasyon hızı düşer. Gereğinden kısa ya da uzun nozul boyunlarının kullanılması durumunda ise boynun alt kısmındaki hava yarıkları ve delikleri, hava yatağı sınırlarının dışında kalır ve geri yıkama her noktada eşit olmaz. Bu da geri yıkama verimini olumsuz etkiler. Doğru seçilmiş nozulların kullanıldığı filtrelerde ise yukarıda belirtilen sorunların yanı sıra kum filtrelerinin her sene revizyonu, gereksiz pompa ve elektrik sarfiyatı ve ek masraflara gerek kalmamaktadır. Nozul seçimi ile birlikte, beton plakanın pürüzsüz ve düz olması da önemlidir.
Suların arıtılmasında kullanılan filtreler 
Ham suyun içindeki katı maddelerin ve partiküllerin giderilmesi gerekir. Demir ve mangan giderimi durumunda çözünmüş maddeler de uzaklaştırılır. Diğer çözünmüş maddeler ya da daha ince partiküller önceden floklaştırıcı maddeler ile filtrelenebilen floklar haline getirilir. Flokların oluşturulması, demir giderimi esnasında hava ile veya mangan giderimi esnasında da ozonla gerçekleştirilir. Filtre içinde filtrelenecek maddelerin birikmesi ile filtre içindeki basınç kaybı artar. Tabakalı filtrelerde filtre kullanım süresi genellikle tek tabakalı filtrelerinkine göre 2 kat fazladır. Filtre içinde tutulan katı maddeler geri yıkamayla periyodik olarak uzaklaştırılmalıdır.
Basınçlı Kum Filtreler:
Reçine, kum veya aktif karbon filtrelerinde sac, ebonit kaplama ya da paslanmaz çelik plakalar (aynalar) üzerine yerleştirilerek kullanılan filtre nozulları ve difüzör sistemleri. Filtreye beslenen suyun filtre yatağına homojen dağılmaması durumunda kanallaşmalar meydana gelir. Bunun sonucunda, kum filtreleri çıkış suyu kalitesinde belirgin bir düşme görülür. İyon değiştirici reçine kolonlarında ise, suyun bir kısmının iyon değişimi işlemi gerçekleşmeksizin filtre dışına çıkması sonucunda, istenen çıkış suyu parametrelerinde kötüleşme gözlenir. Aynı şekilde, iyon değiştirici reçinelerde rejenerantın filtre yatağına dağılımı için filtre nozulları çok önemlidir. Filtre yatağında kanallaşma meydana gelmişse veya rejenerantın yatağa homojen dağılımı sağlanamamışsa, söz konusu reçineden istenen verimin/kapasitenin alınmasında sorunlar yaşanır. Nozul sayısı ve filtre plakası üzerinde dağılımı kadar nozulun tipinin de uygun olarak seçilmesi çok önemli bir noktadır. Bir nozulun eşit yarık aralıklı olması ile tıkanma veya kaçaklar, basınç kayıpları, tabakalaşma ve kanallaşma engellenmiş olur. Doğru nozul tipi ve sayısının belirlenmesi basınç ve verimliliği artırır, maliyeti düşürür. Rastgele kullanılan nozullar geri yıkama sırasında artan debi ile deforme olur, çatlar, hatta yerinden çıkar. Bu arada litrelerce filtre malzemesi kaçar ya da nozullar tıkanarak filtrasyon verimini düşürür.
Filtrasyon
Nozul kafasındaki yarıklar, filtre malzemesini tutabilmelidir. Nozul kafasındaki yarıklarının toplam alanı, nozul boynundaki geçiş alanından daha büyük olmalıdır.
Hava ile yıkama
Hava ile geri yıkama esnasında nozullardaki basınç kaybı, su ile yıkamadakine göre çok daha düşüktür. Havanın nozul tabanının altından girişi ve hava yastığının oluşmasından sonra, su nozul içinden yukarı filtre malzemesi içine doğru itilir. Buradaki hız, beslenen havanınki ile aynıdır. Hava yastığı, yukarıdan aşağıya doğru oluşur. Hava tüm nozul plakası üzerine eşit şekilde dağıtılır.
Nozulun boyun kısmı büyük bir öneme sahiptir. Bu kısım yıkama esnasında yukarıya doğru verilen suyun eşit dağılımını sağlamaktadır. Aynı zamanda hava ile yıkamanın başlangıcında hava yastığının oluşturulmasında ve korunmasında önemi büyüktür. Filtre nozulları PP malzemeden üretilmektedir.
Su ile yıkama
Havalandırmanın kapatılmasından sonra kalan son hava kabarcıkları, hava giderim ve işletme havası deliklerinden geçerek yukarı doğru yükselir. Gönderilen yıkama suyu, havanın daha kolay itilmesini sağlar. Beton nozul yuvası içerisinde kalan son hava, hava giderim deliğinden yukarıya doğru uzaklaşır. Yıkama suyu filtre malzemesini yukarı doğru genişletir. Filtre malzemeleri arasındaki son hava uzaklaştırılır. Filtre tarafından tutulmuş olan tanecikler filtreden atılmak üzere filtrenin üst katmanlarına doğru yükseltilir. Nozul kafasının etrafında hareket halinde bulunan tanecikler, yarıkları tıkanmalara karşı korurlar.
Nozul Kafası
Nozul kafasındaki yarıkların toplam alanı büyük olduğu için, yıkama malzemesinin (hava veya su) çıkış hızı düşmektedir. Yarıklarda birikme olması durumunda, yarıklarda daralmalar meydana gelecektir. Yıkama esnasında akışkan hale getirilmiş tanecikler sayesinde bir temizleme olur.
Nozul boynu
Nozul boynu yıkama işlemi için hidrolik açıdan nozul kafasından daha büyük öneme sahiptir. Nozul boynu aşağıda belirtilen işlevleri yerine getirmelidir:
 • Belli bir direnç oluşturularak yıkama suyunun eşit dağıtımının iyileştirilmesi
 • Dengeli bir hava yatağının oluşturulması
 • Yıkama havasının eşit dağılımı
 • Hava ile yıkama işleminden sonra hava yastığının hızlı boşaltılması

Location -  TKN FİLTRE MAKİNA PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Genel bilgi  TKN FİLTRE MAKİNA PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yöneticiler TKN FİLTRE MAKİNA PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yönetici listesini indir

Other Companies recomended by Kompass:

Looking for new B2B Leads ?

Purchase a Company list with the executives and contact details