Antalya İcra Hukuku Avukatı- Enforcement Law Attorney of Antalya Avukat Yunus Birbilen Law Office

Hizmet

Antalya İcra Hukuku Avukatı- Enforcement Law Attorney
  • Antalya İcra Hukuku Avukatı- Enforcement Law Attorney
Birbilen Avukatlık Bürosu olarak İcra Hukuku alanında avukatlık ve danışmanlık hizmeti verdiğimiz alanlar:
- Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takiplerinin açılması takibi ve infazı,
- İflas erteleme,
- İcra takibine geçilmeden ve icra takibi aşamasında müvekkiller ile karşı taraf arasında müzakereler, gerektiğinde yapılandırm

Hizmet tanımı

Birbilen Avukatlık Bürosu olarak İcra Hukuku alanında avukatlık ve danışmanlık hizmeti verdiğimiz alanlar:
- Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takiplerinin açılması takibi ve infazı,
- İflas erteleme,
- İcra takibine geçilmeden ve icra takibi aşamasında müvekkiller ile karşı taraf arasında müzakereler, gerektiğinde yapılandırma, sulh ve ibra protokollerinin hazırlanması,
- Konkordato işlemleri,
- İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip,
- Karşılıksız çek şikayetlerinin yapılması ve davaların takibi,
- Yeddieminliği suiistimal davalarının açılması ve takibi,
- Borca ve imzaya itiraz yapılması,
- İtirazın iptali veya itirazın kaldırılması davaları,
- İstihkak davaları,
- Tahliye davaları,
- Haciz işlemlerinin yapılması vs. başta olmak üzere İcra Hukukuna ilişkin tüm alanlarda Avukatlık ve Danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Hizmet fiyatı

Price not indicated

Hizmet özellikleri

  • Tür Hukuk
  • Label İcra Hukuku Avukatı

Ask for information