ERTRUTH Oral Çözelti Tozu - Ürünler

 Istanbul  -  Turkiye
Antibakteriyel

Ürünler tanımı

Antibakteriyel

Ürünler fiyatı

Price not indicated

Teknik Detaylar

%35 Eritromisin Veteriner Sistemik Antibakteriyel KULLANIM YERİ/ENDİKASYONLAR
ERTRUTH % 35 Oral Çözelti Tozu; Tavuklarda Solunum sistemi enfeksiyonları, kronik solunum sistemi hastalığı (CRD), hava kesesi yangısı (air sacculitis), bulaşıcı nezle (enfeksiyöz koriza), Ornithobacterium rhinotracheale, enfeksiyöz sinüzit ve Stafilokok enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Tavuklarda gram pozitif bakteriler ile özellikle penisilin’e dirençli Stafilokok ve Streptokoklardan ileri gelen enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
AMBALAJ
100 gr, 1 kg, 5 kg ve 25 kg.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
Eritromisin, Streptomyces erythreus’dan elde edilen makrolid grubu geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. Bakterilerde 50 S ribozomal alt birimlere bağlanıp büyüyen peptid zincirinin sonunda peptid bağının şekillenmesini bloke ederek, protein sentezinin bozulmasıyla etkinlik gösterir. Eritromisin esas olarak bakteriostatiktir, ancak yüksek yoğunluklarda bakterisid etkilidir.
Etki spektrumuna giren bakteriler şunlardır; Gram pozitif aeroblar; Bacillus sp, Staphylococcus sp., Sterptococcus sp. (penisiline dirençli ß-laktaz salgılayanlar da dahil), Corynebacterium sp., Erysipelotrix rhusiopathiae,
Gram negatif aeroblar; Actinobacillus sp., Campylobacter sp., Leptospira sp.,Anaerobik bakteriler; Clostridium sp., Bacteroides sp. (B. Fragilis hariç), bazı Fusobacterium sp., Actinomyces sp., anaerobik koklar. Pasteurella sp., Haemophilus sp., Enterococcus sp., bazı Bordetella sp., Legionella sp., Erhlichia türleri orta derecede duyarlıdır. Mycobacterium sp., Nocardia sp., Enterobacteriaceae, E. coli, Klebsiealla sp., Pseudomanas sp., B. fragilis, Chlamydia psittaci dirençlidir.
ERTRUTH Oral Çözelti Tozu, oral yolla verildikten sonra, ince bağırsakların üst kısmından kolayca emilir, 1 – 2 saat içinde pik plazma konsantrasyonuna ulaşır ve hızla tüm vücut doku ve sıvılarına dağılır; Karaciğer, akciğer ve böbreklerde yüksek oranda bulunur. Vücuttan büyük ölçüde safra ile daha düşük miktarlarda da idrar yoluyla atılır.

Ask for information