PREFABRİK KONTEYNER - Ürünler

 KADIKOY  -  Turkiye
PREFABRİK KONTEYNER
  • PREFABRİK KONTEYNER
PREFABRİK BİNALAR, KONTEYNER GURUPLARI, CELİK HANGAR ANAHTAR TESLİM DEMONTAJ VE MONTAJ TAAHHUT iSLERİ
PREFABRiK, KONTEYNER KONUT BİNALARI
PREFABRiK, KONTEYNER OFIS BİNALARI
PREFABRiK, KONTEYNER YATAKHANE BİNALARI
PREFABRiK , KONTEYNER Y...

Ürünler tanımı

PREFABRİK BİNALAR, KONTEYNER GURUPLARI, CELİK HANGAR ANAHTAR TESLİM DEMONTAJ VE MONTAJ TAAHHUT iSLERİ
PREFABRiK, KONTEYNER KONUT BİNALARI
PREFABRiK, KONTEYNER OFIS BİNALARI
PREFABRiK, KONTEYNER YATAKHANE BİNALARI
PREFABRiK , KONTEYNER YEMEKHANE BİNALARI
PREFABRiK, KONTEYNER , WC, DUS UNITELERi
PREFABRiK , KONTEYNER , METROPOL, GUVENUK KABİNLERİ
HAFiF CELIK, AGIR CELİK, PAKET HANGAR SİSTEMLERİ
İMALAT, DEMONTAJ, MONTAJ , NAKİYE , ANAHTAR TESLİM TAAHHUT ISLERI

Ürünler fiyatı

Price not indicated

Teknik Detaylar

PREFABRiK KONUT TEKNİK OZELLIKLERi

HESAP KRiTERLERi:
İmalatlar 90 kg/m2 karyukii, 90 km/saat ruzgar hizi, birinci derece deprem Şartlan ve iklim bolgesi esas alarak uretilmektedir.
TA § IYICI SiSTEM
Galvaniz Sac dan Rollform makinasiyla gekilen ta§iyi H profiller ile , makas imalatmda kullanilan Rollform makinasinda gekilen galvaniz U profili binalann ana ta§iyici iskeletini olu§turur.Makas Ian birbire baglamak ve yapiyi rijit hale getirmek igin Rollform makinasinda gekilmi§ omega a§iklar kullanilir.
YAPISAL ÇELiK
Prefabrik bina malzem kesit tayini Sap 2000 hesap yontemiyle yapilar Auto CAD programinda gizilip resimler halinde imalat verilir.Tum ta§iyici sistem Rollform makinasindan gekilen ozel    H , C, ve U modelli Galvaniz profillerinden olu§ur.
PLAN:
On uretimli prefabrike yapilar geni§lik ve uzunluluklan 125 cm'nin katlari olacak §ekilde uygulanir. Prefabrike yapilar 4 farkli panelin modulasyonundan meydana gelmektedir. Dolu duvar paneli, pencereli duvar paneli, vasistasli duvar paneli, ve kapili duvar paneli olarak imal edilen pargalardan en agin di§ kapili paneldir. (90kg) Turn mimari gizim ve hesaplamalar, teknik personelimiz tarafindan, Autocad ve SAP 2000 programlan kullanilarak yapilmaktadir.
1) Dl § DUVARLAR (H:2500 mm Kahnhk: 100 mm, PRES PANEL)
Dl§ YUZEY                        8 mm Kalinginda Çimentolu Yonga Levha (Betopan)
İQ YUZEY                           8 mm Kalınliginda Çimentolu Yonga Levha (Betopan)
BiRLE§iM ELEMANLARI Galvaniz Rollform makinasi ile tek malzemeden gekilir.
iZOLASYON                       80 mm Kalmliginda 16kg/m3 Yogunlugunda B1 Snifi Yanmaz Strafor Kopuk
2)iÇ DUVARLAR ( H:2500 mm Kalınlık: 60 mm, PRES PANEL)
Dl§ YUZEY                        8 mm Kalınliginda Çimentolu Yonga Levha (Betopan)
İQ YUZEY                           8 mm Kalınliginda Çimentolu Yonga Levha (Betopan)
BiRLE§iM ELEMANLARI Galvaniz Rollform makinasi ile tek malzemeden gekilir.
iZOLASYON                       40 mm Kalmliginda 16kg/m3 Yogunlugunda B1 Snıfi Yanmaz Strafor Kopuk
2)  DUVAR BiRLE § iM
Birle§im elemanlan rolform makinasindan ozel uretilmi§ U ve H profilleri GALVANiZ sac malzemeden bukulerek ozel kenet sistemi ile birle§tirilir. Kenarlarda radius olu§tugundan terleme sonucu paslanma olmaz. H birle§im elemanlannin di§ yuzeyine
pvc kapak kullanilacaktir.
3) TAVAN
Kaplama                               Normal Mekai 12 mm kalmlikta algipan levha kaplanir
Islak Mekan   8mm kalmliginda betopan kaplanir
Birle§im Elemanlan                Birle§me elemanlan elektrostatik boyah galvaniz sac
Makas aralannda havalandirma menfezleri olacaktir.
izolasyon                              80 mm Kalmliginda §ilte camyunu

MODULER KONTEYNER TEKNJK OZELLJKLER (STANDART TJP)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EbatlarStandart 1: 2.40 * 6.00 * 2.60m
Standart 2: 3.00 * 7.00 * 2.60m
istege Bagli Ozel Uretim Yapilabilir.
Birle§imli ve Çok Katlı Konteynerler Uretimi Yapilabilir.StandartlarQelik Malzeme        ST 37 Betopan                   TSE 634-2 Cam Yunu               TS 901 Polistren Kopuk     TS 7316
TEKNiK VERiLERDeprem §artlanLDerece deprem §artlanDi§ Duvar lletim KatsayisiK: 0.74 Kcal/m2hC
Iklim §artlan3.iklim §arti igin uygundurÇati lletim KatsayisiK: 0.69 Kcal/m2hC
Kar Yuku80 kg/m2Taban Isi lletim KatsayisiK: 0.68 Kcal/m2hC
Ruzgar Hizi102 km/saat§ase Yuk Kapasitesi200 kg/m2
Dl § DUVARDi§ Yiizey KablamDi§ yuzeyde 7 mm hadve derinliginde 0,50mm kahnhginda COiL COATiNG boyali galvaniz trapez sac kullanihr
Di§ Duvar izolasyonu40 mm Kahnhginda polisren kopuk kullanihr.
iç Kaplama10mm Beyaz , yuksek kalitede Pvc lambri kullanihr.
iç DUVARIç Yuzey10mm Beyaz , yuksek kalitede Pvc lambri kullanihr.
Iç Duvar Izolasyonu40 mm Kahnhginda polisren kopuk kullanihr.
iç Yuzey10mm Beyaz , yuksek kalitede Pvc lambri kullanihr.
KONTEYNER TABANIKonstruksiyon (GALVAN iZ)2 mm Kahnhginda ozel form verilmi§ gelik profiller ve ozel form verilmi§ omegalar kullanilarak kontriksiyon olu§turulur
Zemin Kaplama16 mm Kahnhginda betopan levhalar uzerine pvc mlneflo do§enir WC Konteynerlerde zeminde ozel epoksi esash sizdirmaz yer kaplamasi yapihr.
KONTEYNER
TAVANI -
ÇATIKonstruksiyon2 mm Kalınlıginda ozel form verilmi§ gelik profiller ve ozel form verilmi§ omegalar kullanilarak kontruksiyon olu§turulur
Çati Kaplama 0.50mm Kahnhginda 27mm* 200mm hadve derinlikli natural galvaniz sac kullanihr.
izolasyon80mm Kahnhginda §ilte cam yunu kullanihr.
iç Yuzey10mm Beyaz . yuksek kalitede Pvc lambri kullanihr.
KAPILARDi§ Kapilar90 * 195 ebatlannda Izoleli Sac Kapi
0.50 mm Kalınlıginda Ral 9002 boyali galvaniz sacdan imal edilir
Iç Kapilar80 x 195 ebatinda olup,kanatlan gift tarafh mdf kapidir. Ozel form verilmi§, naturel galvaniz kasahdir.
PENCERELERPencereler108/100 Olculerinde PVC Pencere ER PEN Marka
Pencere Karkasi1,2 mm kahnhginda naturel galvaniz sacdan olu§turulur.
PervazPencere kenarlannda Pvc pervaz kullanihr.
CAMçift Cam4+8+4mm kahnhginda
BOYADi§ CepheCOIL COATING sistem Ral 9002 renk boyahdir.
Iç- Di§ Kapi Kasalan1 kat rapid astar uzerine Ral 9002 renkli rapid boya tatbik edilir
Di§ Kö§eler (ku§aklar)1 kat rapid astar uzerine Ral 5010 renkli rapid boya tatbik edilir
Metal Aksam ve Di§ K6§e1 kat rapid astar uygulanir.
ELEKTRiK TESiSATI
(siva alti)KabloElektrik Gucu 2000W 220 Volt Priz Linyeleri igin 3*2.5 Nym Aydinlatma linyeleri Igin 2*1.5 Nym OZNUR Marka kablo kullanihr.
Aydinlatma Armaturleri PELSAN ve BALKAYA marka armaturler kullanihr.
Elektrik Priz ve AnahtarlarVIKO marka (klasik serisi) kullanihr.
Armatur Yerle§imiHer oda igin 1 adet elektrik, 1adet telefon di§ kapi uzerine glop yerle§tirilir
SIHHi TESiSAT
(siva alti)Vitrifiyeler( Armaturler)DOGViT marka armaturler kullanihr.
Lavabo ve Du§ MusluklanPOLiSU marka musluklar kullanihr.
Temiz Su BorulanPPRC - FIRAT marka kullanihr.
Pis Su BorulanPVC - FIRAT- GEDIZ marka kullanihr.
AksesuarlarKagithk,Sabunluk,Ayna,Klozet Kapagi QELiK AYNA markadir.
KALDIRMA iSLEYiKonteynerler dort ko§esinden kaldirma aparatlan ve gelik halatlar yardimiyla kaldinhp indirilebir.

Firmamiz Gerektiginde Teknik §artnamelerde Degi§iklikler Yapabilir.

Ask for information

15   ürünler