Firmalar - Giresun

Araştırmamı düzenle:
Discover our Trusted Top Suppliers

Mehmet ve Şahap Bozbağ Fındık (Hazelnut) Sanayi Ticaret Ltd.Şti., Bozbağ Fındık Hazelnut

We are certified according to ISO 9002.The reports connerning the natural hazelnut reception, specifications of packaging materials and incoming control are kept according to the purchase procedures. For the raw hazelnuts FFA, physical analyses, rate of bad quality of hazelnut, sieve analyses are constantly performed.Natural hazelnuts to be used in our factory are purchased in accordance with the T.S. - 1917 standards. We have control cards for each supplier by means of which the quality af hazelnuts are continuously followed and records are instantly analyzed and evaluated. Each incoming hazelnut lot is sampled and the hazelnuts falling out of the acceptable criterias are immediately sent back. Hazelnut lost within the specifications are stored in our warehouses according to international standards and within the FIFO principle.The necessary measures are taken to grant ultimate protection againts insects using strong pallets and constant ventilation of our warehouses. For the packaging materials, cleanliness, number, integrity, printing details and sizes are constantly controlled.Suppliers' evaluation reports are kept. 1.1. Pest Control Pest control is performed according to the procedures of corrective and preventive actions.Services and advices of the agricultural struggle association are received.Control cards with the evaluation reports and signatures of authorities are kept.In addition sticky traps electrical insect catchers are used and their reports are kept. 1.2.Hygene Procedures prevailing for employees. visitors and external maintenance personnel are strictly obeyed.All the persons within the designated areas wear galoshes, bonnets and disinfection mats. According to the procedures of corrective and preventive actions, we have a cleaning regulation which is regularly enforced.For every department, hygene control cards are regularly kept for daily cleaning activities.In addition, control cards for maintenance and cleaning are kept on a daily, weekly and yearly basis. ISO 9002 sertifikamız doğrultusunda çalışmalarımızı sürsürüyoruz.Doğal fındık alımına,paketleme malzemelerinin ve girişkalite kontrolünün spesifikasyonlarına ilişkin kayıtlar spesifikasyonlar paralelinde gerçekleştirilmektedir. İşlenmemiş doğal fındıklar için FFA, fiziksel analizler, bozuk fındık oranı, elek analizleri düzenli olarak uygulanmaktadır.Fabrikamızda işlenen fındıklar T.S 1917 standartlarına göre teöin edilmekdedir. Her taşeron firma için fındıkların kalitesinin düzenli olarak izlendiği ve kayıtların analiz edildiği kontrolkartları tutulmaktadır.İçeri alınan her fındık lotundan numune alınmakta ve kabul edilebilir kriterlerin altında kalanlar geri gönderilmektedir. Spesifikasyonların içinde kalan lotlar depomuzda uluslar arsı standartlarda ve FIFO prensibine göre depolanmaktadır.Böcek oluşumuna karşı güçlü paletler, ilaçlama ve depolarımızın düzenli vantilasyonuyla ara vermeden mücedele edilemektedir. Ambalaj malzemeleri için, temizlik, sayı, bozukluk, basım detayları ve ölçüler olarak kontrol edilmektedir.Taşeron firmaların kayıtları tutulmaktadır. 1.1.Parazit Kontrolü Parazit kontrolü düzeltici ve önleyici faaliyetler paralelinde yapılmaktadır.Zirai mücadele derneklerinin önerileri ve hizmetlerinden düzenli olarak yararlanılmaktadır.Detaylı raporlar ve otoritelerin imzalarını içeren kontrol kartları güncellenmektedir.Ayrıca elektrik ve manuel böcek yakalayıcıların kalibrasyon kayıtları düzenli olarak tutulmaktadır. 1.2.Temizlik Çalışanlar ve ziyaretçiler için temizlik prosedürleri düzenli olarak uygulanmaktadır.Belirlenen bölgelerde galoş, bone ve benzeri giyilmesi zorunludur.Düzeltici ve önleyici faaliyetler prosedürleri paralelinde, düzenli olarak uygulanan bir temizlik yönetmeliği gündemdedir.Her departman için günlük, haftalık ve yıllık temizlik kayıtları tutulmaktadır.

Supplier of:

  • Yenilebilen fındıklar
  • Kabuklu yemişler, işlenmiş
  • Yemişler, yenebilir, kabuklu, işlenmiş...
Başa dön